zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum
aktuality

2010
29. 05. 40. jubilejný Folklórny festival Tancuj, Tancuj najmasovnejšia kulúrna manifestácia Slovákov žijúcich v Srbsku prebiehal v sobotu 29.mája 2010 v Hložanoch

Odborná porota udelila SKOS-u Detvan Vojlovica, Pančevo
ZLATú PLAKETU- Tanečnéj skupine za chóreografiu Tapantoše
STRIEBORNú PLAKETU – ženskéj speváckej skupine
BRONZOVú PLAKETU – ľudovému orchestru 
SKOS Detvan je navrhnutí na reprezentovanie na FSP Detva 2011
12. a 13. Júl boli zvláštnými dňami pre VojlovIčanov, pretože do Vojlovici zavítali hostia z daĽekej Austrálie. Bola to tanečná skupina maldých folkloristov a spevákov, ktorí sa predstavili celovečerným programom v Spomienkovom dome.
31.07. Žito je symbol života, ktorý sa vždy znova rodí. Na to nás pripomína aj to , že je aj na tohtoročných šestnástych dožinkových oslavách prítomné viacej generáciov , ktoré majú rovnaký cieĽ: zachrániť a pestovať aj naďalej tradíciu a dať príklad druhým o pestovaní multykulturality a dobrých vzťahov.
V piatok večer vojlovičania prichystali bohatý kultúrno-umelecký program.  V programe sa zúčastnil maďarský KUS „Tamaši Aron“,KUS“Petefi Šandor“,  RKUD“ Jedinstvo“ , a zvláštným hosťom  bol folklórny súbor z Hriňovej zo Slovenska.
12.09. Ženská spevácka skupina SKOS-u Detvan sa zúčastnila na pokrajinskej smotre vo Vrbase. Speváčky si zaspivali splet Limbora, ktorý ich nacvičil vedúci hudobnej odbočky Vladimír Kolárik. Nezískali odmenu, iba len pochvalu pre kroj.
12.-13. 11.Vojlovičania organizovali tento humanitný koncert, aby pomohli postihnutím bratom Aleksandrovi a Vladimírovi Bisakovím aby zoskupili peniaze na kúpu invalidného vozíka. Našťastie, vojlovičania prejavili svoju šťedrosť, a pomohli finančnými príspevkami zrealizovať sen tejto rodine.
2011
12.02. Tradičný maškarný ples bol organizovaní aj tohto februára v našom spolku. Više päťdesiat detí sa zúčastnilo so zaujímavima kostýmami, a v dobrej nálade stravili chladný februárový večierok.
 
02.04.aj tohto roku sa divadelníci spolku Detvan zúčastnili na divadelnej prehliadky DIDA v Pivnici. Predstavili sa s divadelnov veselohrov "Sladká päťdesiatka". Janko Grm za úlohu Ľuda Šimu získal  diplóm pre najlepší herecký vykon.
 
06.04.Prvá tlačova konferencia FFTT 2011 prebiehala v malej sieni SKOS-u Detvan. Na konferencii predseda spolku Miroslav Oravec, predseda organizačného výboru FFTT 2011, Michal Spišiak a podpredseda Mirko Beracka hovorili o organizácii festivalu. Touto príležitosťov Teréza Weberová Oravcová darovala obraz  s motývami Vojlovice, Pančeva a festivalu na pamiatku , aby skrášlil priestor v Detvane a vždy pripomínal zvláštnu manifestáciu, FFTT 2011.

 


Odmenený Detvanovci 2010


Najväčší počet odmien odbornéj aj detskéj poroty získalo predstavenie Rozmarín v podaní členov SKOS Detvan Vojlovica Pančevo.
Detská porota udelila divadelníkom z Vojlovice nasledovné ceny:
* Jáne Berackovéj za najsympatickéjiu herečku 
* Martinovi Marekovi cenu za Naj- kostým
* Alise Oravcovéj a Andrejovi Pánikovi cenu za najsympatickejši pár.
Odborná porota udelila nasledovné cený:
* Súboru SKOS Detvan za kolektivnu hru.
Za najlepši neherecký prvok ceny dostáli:
* Terezia Veberová Oravcová- za najlepšie kostýmy
* Željko Kolárik-Žex -cena za autorkú hudbu
* Terézii Veberovej Oravcovej udelili cenu za najlepšiu réžiu a scenografiu 
Porota navrhla Výboru pre kultúru a Diadelnej komisii NRSNM , aby na niektorej z detských divadelných prehliadok na Slovensku slovenských divadelníkov reprezenovalo predstavenie Rozmarín SKOS Detvan Vojlovica –Pančevo.

 

Výšivkárska odbočka - podujatia v sezóne 2009


Usilovné členky našej odbočky sa aj v minulom roku pravidelne stretávali na svojich posedeniach a pri ručných prácach si plánovali daľšie aktivity a úlohy.
Takmer bez prestávky, počas celého roka, zúčastňovali sa na rôznych podujatiach, manifestáciach a programoch.
Aj keď išlo o ručné práce v podobe výšiviek alebo hačkovaných vecí, predmetov ručne okrášlených, namaľovaných obrazov a podobne, ale aj zvlášť pri prípravách rôznych jedál.Pochúťky, zákusky, recepty nové- dnes vymyslené, ale aj tie z čias naších starých mamičiek boli neraz témou našich posedení. A dobrých rád pre zdravotné problémy vždy sa môže počuť. Aj smutné správy o ťažkej chorobe známeho alebo že niekto umrel, aj tie veselé zvesti o narodení dieťaťa, či svadbe... Chvíle kreatívneho a tvorivého oddychu a relaksácie pre ženy , matky, obetavé a usilovné.

Dovoľte nech si chronologický pospomíname podujatia a programy v ktorých sme brali účasť:

26. januára 2009 sme boli na posedení v Miestnom spoločenstve Gornji grad ako hosťky tamojšieho spolku žien a s ktorými už dlho rokov úspešne spolupracujeme
07. februára 2009 sme mali akciu zariaďovania našej malej siene
11. februára sme vzdali česť zosnulej Márii Brezinovej , našej členke
07. marca 2009 usporiadali sme výstavu ručných prác na tradičnom stretnutí v Gerontologickom centre a tiež sme im prichistali koláče
- 08. marca 2009 pri príležitosti premiéry divadelného predstavenia ženské rozhovory v organizácii 
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vojlovici, výšivkárky prichystali výstavu výšiviek, obrazov, 
omaľovaných tekvíc, a mali sme aj ikebany zo suchých kvetov a šuškové aranžmány
- 21. apríla 2009 bolo zorganizované spoločné posedenie našich členiek so ženami z Miestneho 
spoločenstva Gornji grad a Maďarského spolku Tamaši Aron.Výnimočne vydarená zábava pri 
rybacej polievke a hudbe pod vedením Daniela Kolára a pomohol aj Zlatko Čriepok keď sa 
spievali slovenské piesne.
- 24.mája 2009 zúčastnili sme sa na krojovej zábave v Laliti. Do vojlovických pestrých krojov boli 
oblečené Anka Beracková, Tamara Marilovičová a Eva Vlčeková.
- 31. mája 2009 v Hajdušici pri príležitosti folklorneho festivalu Tancuj, Tancuj v novom kostole sme 
mali svoj stánok mimoriadne pekných výšiviek.
- 07. júna 2009 na športovom centre Mladosť organizovaný bol Deň kvetov a tu sme tiež vystavli časť 
nášho umenia
27. júna 2009 vo Vojlovici na návšteve pobudli hostia z Nemecka. Naše členky znova ochotne 
pripravili slané a sladké pochuťky pre hostí ako aj predajnú výstavu výšiviek,
omaľovaných tekvíc,varešiek , kuchynských dosák a podobne.
30.júna 2009 sme milo prekvapili našu najstaršiu aktívnu členku Evu Vlčekovú a k 80.tým narodeninám jej pripravili malé oslavy 
05.júla 2009 v Selenči náš stánok etno výstavy bol zvlášť výstižne okrášlený
16. júla 2009 v Spomiekovom dome vo Vojlovici otvorili webovú stránku Miestneho spoločenstva Vojlovica. Atmosféru znova okrášlili naše umelecké obrazy.
23. júla 2009 znovu sme sa, spoločne so ženami z maďarského spolku Tamaši Aron a z Miestneho spoločenstva Gornji Grad, zúčastnili na tradičných Dožinkových slávnostiach a tou príležitosťou v Hasičskom dome vystavili svoje ručné práce a pripravené všelijaké pochúťky a jedlá
24. júla 2009 tiež v znamení Dožinkových slávností usporiadaná bola výstava obrazov, omaľovaných tekvičiek a doštičiek , tiež členky odbočky pripravili rôzne chutné koláče
30.júla 2009 výšivkárky darovali folklornej a speváckej skupine nášho Spolku novú vlajku s vyšitým symbolom SKOS Detvan a s ktorou sa oni potom píšili v Českej republike na manifestácii Jánošikov dukát
06.septembra 2009 na pozvanie žien z Kysáča zúčastnili sme sa na známej „sarmiáde“
06. októbra 2009 pobudli sme vo Vrbase, kde sme tiež mali svoj stánok na predajnej výstave ručných prác a koláčov ako sprievodnej manifestácii pokrajinskej prehliadky folkloru , kde sa zúčastnila aj Detvanova ženská spevácka skupina
06. októbra 2009 naše členky Pániková, Kolárová, Kucháriková a Homonaiová, ako hosťky kovačického aktívu žien pobudli na oslavách kovačického októbra
29. októbra 2009 ešte jedna výstava v Gerontolologickom centre v Pančeve
13. novembra 2009 sme sa rozlúčili so zosnulou predsedníčkou MOMS vo Vojlovici, Annou Markovou, s ktorou sme dlho rokov úspešne a pekne spolupracovali a preto nám táto rozlúčka všetkým veľmi ťažko dopadla
06. decembra 2009 na výstavišti v Belehrade zúčastnili sme sa humanitnej akcii na výzvu žien z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, a s výšivkami, koláčmi a inými výrobkami typickými pre naše prostredie a ktoré sa predávali na stánku Slovenska
07. decembra 2009, naša delegácia bola v Selenči na krátkom posedení a tou príležitosťou boli prinesené eksponáty z výstavy v júli t.r.
14.decembra 2009,ako aj na počiatku roka, pobudli sme u pohostinných členiek spolku žien v Miestnom spoločenstve Gornji grad, a spolu so ženami z maďarského spolku Tamaši Aron vo veselej družbe, zakončili aktiviti na tento rok.

Dúfame, že aj v roku 2010 aktivity budú aspoň na takejto úrovni. Sme vedomé, že si to vyžaduje veľmi veľa námahy ale aj chuti do práce a veríme, že vždy budú usilovné ruky, kroré nedajú upadnúť do zabudnutia našu tradíciu, obyčaje, kultúru ale aj našu reč-slovenskú. 
Ďakujem za pozornosť.


Správu pripravila:
Zuzana Čriepková

Kultúrne podujatia v sezóne september 2008 - december2009

2008
september 
*Dani Europske kulture – Grocka etno výstava Anna Kuchariková
*Aradáč – etno výstava

október
*Rozospievané klenoty Kovačica 26.10.2008.
Katarína Kalmarová druhé miesto ♫
*V Padinskéj doline 26.10.2008.
Miroslav Beška prvé miesto ♪

- november
* V dome Vojska na Poháre Tolerancii -08.11.2008.
vystúpili naší najlepší speváci –Miroslav Beška a Katarína Kalmárová
*Na detskom festivále 3 X Ď v Staréj Pazove 16.11.2008.
vystúpili naší najmladší divadelníci z divadelním predstavením
»Peter Pán“ v režii Terézie Veberovéj Oravcovéj 
*Divadelné predstavenie 22.11.2008.
„Peter Pán“ pred domácim obecenstvom 

-december
*Detský divadelní festivál v Jablku 07.12.2008.
* Organizovanie tradičnéj zábave Silvestrový večierok

2009
január 

*V „Pivnickom poli“ zúčastnil sa Miroslav Beška 
pochvalený spevák za Detvanov kroj

február
*Maskový bál pre deti 15.02.2009. 

marec 
*“Poetická Padina“ 01.03.2009
Zúčastnila sa Lýdia Marková, recitátorká
*SVD Miroslav Babiak
divadelné predstavenie „Kontrabas“ -14.03.2009., monodráma malá scéna
*Premiéra divadelného predstavenia 22.03.2009.
„Kamenný chodníček“ Ferka Urbáneka v režii Zorana Rotara
*Hosťovali u nás 28.03. 2009. Kovačica, „Ženba“ –Gogolj
* Učasť na 40 PSDS Pivnica 29.03.2009.
cena Porota obecestva – Lýdia Spišiaková
cena za herecký výkon –Katarína Kalmarováapríl
*Veľkonočný pondelok -13.04.2009.
celovečerný veselí program SKOS Detvan-a 
*Družba žien v Detvane so ženámi z Tamáši Aron a MZ Gornji grad 22.04.2009.
* Zónska Prehliadka 24.04.2009.
pred selektorom B. Ruškucom v Spomienkovom dome 

máj 
*Obecná prehliadka v Dome vojska Pančevo-08.05.2009.
* „Tancuj, Tancuj „Hajdušica -31.05.2009
orchester -prvé miesto
ženská spevácka skupina - prvé miesto
staršia folklórna skupina -strieborná plakéta 


jún 
* 06.06. šafárik Nový Sad –celovečerný program 
* 07.06. festivál cveća MZ Mladost – výstava
* 14.06. divadlo Kulpín Dierovou klúčov
* 19.06. regionálna prehliadka – ženská spevácka 
* 20.06. VI Pančevački karneval
* 28. 06. Kysáč „Zlatá Brána“ – detskí folklór 

júl
*Dožinkové slávnosti 
* 05.07. Etno výstava moja výbava – Selenča –Anna Kuchariková

avgust
* 07.-09. Rožnove pod Radhoštém Folklórni festivál „Jánošíkov dukát „ R. Česká
*18.08. Najmladší Detvanovci sa zúčastnili na „Letných dňoch“ v Skorenovci

--------------------------------------------------------------------------------------------

Objavljen članak na sajtu “MZ vojlovica” o učešću SKPD Đetvana u Češkoj

SKPD ĐETVAN iz Pančeva – Vojlovice je učestvovao na 11. međunarodnom festivalu slovačkog folklora u Češkoj Republici u mestu „ Rožnov pod Radhoštem“ od 07. do 09. avgusta 2009god.
pod nazivom „ JANOŠIKOV DUKAT“
Festival se održavao pod pokroviteljstvom UNESC-a i CIOFF-a .
Generalni sponzor je Evropski fond regionalnog razvoja pod nazivom „ Zajedno bez granica“.
Na festivlu je učestvovalo više od 20 ansambala iz Češke i Slovačke kao i kulturno umetnička društva iz Srbije, Mađarske i Rumunije i gostujuće manjine Bugara ,Grka...
SKPD „ĐETVAN“ je za tri dana imao osam nastupa na tri bine u predivnom drvenom gradu u kome se održavala cela manifestacija.
Program je bio bogato pripremljen sadržajima ženske pevačke grupe , orkestra , i prvog folklornog ansambla.
živopisne Vojlovačke nošnje nisu ostavile ravnodušno publiku dok su se vrtele u šuškavim uštirkanim podsuknjama igrajući Vojlovačke tapantoše, Čardaše i dočaravajući naše običaje košenja žita 

Umetnički rukovodilac je Mihal Spišjak a rukovodilac orkestra Vladimir Kolarik.
Propratne manifestacije izuzetno dobro organizovanog festivala koje su bile u znaku njihovog junaka Janošika , bile su zabavno biranje ličnosti „Janošika“ kroz 10 muških disciplina nadmetanja, a naš predstavnik bio je Miroslav Oravec kao i „mućenje masla“
Ponosno drugo mesto osvojile su naše predstavnice Anka Beracka i Marina Beracka koje su za 45 min. namutile 2,96 kg masla.
festival je pratilo oko, 6.000 posetilaca .

Ovo je bio festival jakih folklornih konkurencija na kome ni Đetvan nije ostavio ravnodušnu vrlo kritičnu publiku, čak šta više probudio veliku zaiteresovanost drugih društava da upoznaju kulturu, tradiciju i običaje Slovaka koji neguju Slovačku bit na Vojlovački način.
Izuzetno nam je čast da je Đetvanov program našao dobar odjek i na ovoj manifestaciji i da su visoke pohvale došle od gospodina Fabišeka glavnog organizatora festivala te se nadamo daljoj saradnji .

september
* 03.09. začali roboti okolo opravki domu ( ZGR- Naša kuća- Padina)
* 19.09. Celovečerý program v Janošíku
* 27.09. „V Padinskéj doline“
– Kolárik Martin, 
- Ivona Beracková –vyspievala III miesto odbornéj poroti
* Rospievané klenonoty -Kovačica
- Ivana Ivaničová
- Ivana Topićová

október
* 04.10. etnovýstava v Kovačici 
– Andelka Kolárova, Anna Kuchárikova - téma výbava Družbou
* .......Etno výstava v Selenči – Anna Kuchariková
* 04.10.Festival folklornich tradicia Vojvodine – Vrbas
- ženská pevácka skupina
- etno výstava
- etno kuchiňa
* Predstavietelia z Detvanu bola v R. Slovenskéj v Michaovciach i Dlhé Klčovo

november
* 21.11. Delegácia Detvana bola v Hubovéj na oslavách 100 rokov divadla
* 29.11. premíera derského divadla „ROZMARíN“

december
* 06.12. Letí pieseň letí- Kovačica – Helena Ivaničová
* Silvestrový večierok Nový 2010 rok

„Kamenný chodníček“ 
»Peter Pán“ 
„Tancuj, Tancuj „Hajdušica 
„Jánošíkov dukát „ 
„ROZMARíN“Odmenený Detvanovci
2005 - 2009
 

*Padina 2005 “ V Banátskej doline”
dueto Anička Marková , Daniela Holoková - prvé miesto 
*Banátski festivál 2007 ” V Padinskéj doline”
Miroslav Beška -druhé miesto
Anička Marková pochválená za kroj a interpretáciu piesní
*“V Pivnickom Poli” 2007
Anička Marková -cena za nový prednes piesne
*Kovačica 2008 “Rozspievané klenoty ” 
Katarína Kalmárová- Prvé miesto
*Sretnutie v Pivnickom poli 2008
Miroslav Beška -druhé miesto
*Sretnutie v Pivnickom poli 2009
Miroslav Beška -Pochválený spevák za “Detvanov kroj”
*Hložany 2008 “Tancuj, Tancuj”
ženská spevácka skupina -štvrté miesto
orchester - druhé miesto
*Hajdušica 2009 “Tancuj , tancuj”
orchester -prvé miesto
ženská spevácka skupina - prvé miesto
staršia folklórna skupina -strieborná plakéta 
* 27.09. „V Padinskéj doline“
- Ivona Beracková –vyspievala III miesto odbornéj poroti


* „Kamenný chodníček“ Ferka Urbáneka v režii Zorana Rotara
Učasť na 40 PSDS Pivnica 29.03.2009.
cena Porota obecestva – Lýdia Spišiaková
cena za herecký výkon –Katarína Kalmarová


*XIII PREHLIADKA 3XD Stará Pazova 2006
Terézia Vebérová Oravcová cena za autorský prinos
Alisa Oravcová cena za herecký výkon

*XIV PREHLIADKA 3XD Stará Pazova 2007
Ivana Ivaničová cena za herecký výkon
Tatiana Hribová cena za kostým 
Jána Mareková a Jána Beracková cena za najsimpatickéišie herečky

*XV PREHLIADKA 3XD Stará Pazova 2008
Ivana Ivaničová cena za herecký výkon
Andej Pánik detská odborná porota
Cena za kostýmy


© DETVAN 2011.

Powered by CityDesign