zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum


D e t v a n

Detvan preto, že najväčší básnik slovenského romantizmu, Andrej Sládkovič napísal najkrajšie verše práve v balade Detvan, a Detvan je krásny mládenec zo slovenskej dediny Detvy, kde sa každoročne stretávajú Slováci z celého sveta. Je to simbolika, ktorá viedla aj pána Lenharta k menu nového spolku.

 

... dobre sa maj,

Druh môj srdečný!

Spevca rodinná postáva!

Z nízkosti takto tvorí duch večný

Trón, kde si sláva sedáva:

Rod môj, ty ľúb si tvojho Detvana,

v ňom duša tvoja je zmaľovaná,

zhrej obrazom tým, čo schladlo!

Kde bujné v duši rastú zárody,

Tam pyramída vstáva slobody,

A to je naše zrkadlo!!

A. Sládkovič, Detvan, úryvok