zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum

D n i   T e r é z i e   N e d e lj o v o v é j   H r a š k o v é j

  TERÉZIA NEDELJOVOVÁ HRAŠKOVÁ

„...teda tak sme my
Ako tie Božie plamene,
Ako tie kvety na chladnej zemy,
Ako tie drahé kamene;
Padajú hviezdy, aj my padneme,
Vädnú tie kvety,aj my zvädneme,
A klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsi svietili,
A pekný život tie kvety žili,
A diamant v hrude nezhnie!“

Bola jedným z iniciátorov zakladania SKOS Detvan, jeho najaktívnejšou členkou a celé desať ročie aj predsedníčkou. Jej húževnatosť nechala trvalé stopy ako v divadle, tak aj vo folklore, výšivkárstve, recitovaní.

Bola nenahraditeľným organizátorom všetkých kultúrnych manifestácií v dedine, pomohla pri zakladaní, resp. obnovovaní MOMS vo Vojlovici, potom aj jeho predsedníčkou, bola prvou redaktorkou a priekopníčkou slovenských vysielaní v TV Pančevo, bola nápomocnou rukou vojlovickému kňazovi vo vyučovaní kofirmandov ako katechetka, mala veľký podiel v zakladaní OKŽ pri vojlovickom cirkevnom zbore, bola dhlo rokov dopisovateľ kou Hlasu ľudu, jej zásluhou z tlače vyšla kniha „Sto rokov chrámu Božieho vo Vojlovici“ , bola.... bola....

Počas mesiaca júna, zaspomíname si na život a dielo našej Terky , aby sa jej meno spomínalo, nezabudlo, lebo si to zaslúžila svojou poctivou a nezištnou prácou.

 

Gal-01

 

 
     

 

© DETVAN 2010.
Powered by CityDesign