zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum

D o ž i n k o v é   o s l a v y

  DOŽINKOVÉ OSLAVY

Dožinkové oslavy predstavujú slávnosť zakončenia žatvy a boli tradíciou od dávnych čias.Organizátormi dožinkových osláv sú M.S.Vojlovica, maďarký spolok Tomáši Aron a slovenský spolok Detvan.
Oslavy každoročne začínajú otváraním výstavy ručných prác, kultúrno umeleckým programom a koktailom.
Nasledovný deň je sviatočný sprievod .V čele kolóny sú jazdci a stužkami ozdbená palica /ručníkmi a stuhami/, ktorou sa občania povolávajú na zábavu.
Za ními nasledujú podperené fijakre so vzácnymi hosťmi.
V sprievode okrem starej a novej mechanizácie pre žatvu, účasť berú aj mládežníci.Dievčatá su viobliekané v cicovih a štikovaních oblekoch. Majú krčahy s vodou, kosáky a košíčky s jedlom. Ž enci sú oblečení v dlhých bielych dvopolových gatoch a vypásaných košeliach. Oni symbolizujú niekdajších žencov, ktorí sa po skončenej práci vracajú so spevom domov. Tento sviatočný sprievod obchádza celú Vojlovicu, na každom rohu zastávajú a tancujú. Aj keď páli slnko, aj keď padá dážď, tento veselý sprievod má svoje verné obecenstvo- Vojlovčanov. Oni pred domami potleskom odmeňujú účastníkov. Vo večerných hodinách sa v každom Spolku organizuje žatevný bál s veselou hudbou, bohatou tombolou a chutnou večerou.

 

Gal-01

 
     

 

© DETVAN 2010.
Powered by CityDesign