zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum

M l á d e ž   D e t v a n a   a   v e s e l á   n á l a d a

  MLÁDEŽ DETVANA

Mládež je zapojená do kulturného života Vojlovice, v Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku vo všetkých odbočkách. Učia sa v Detvane hrať divadlo, spievať a tančiť. Prvé tanečné kroky si zatancujú na vojlovickom javisku, ako aj prvé herecké pokusy.

Títo mladý budú dobrý tanečníci a herci, dobrý kresťania a dobrý ľudia. Budu sa v živote vedieť vynájsť v každéj situácii a vyhnúť sa každému nebespečenstvu.

Marína Hríbová

 

Gal-01

 

 
     

 

© DETVAN 2010.
Powered by CityDesign