zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum

P r a c o v n é   a k c i e   ú d r ž b a   b u d o v y

  Keď gazda nejde na dom, 
tak pôjde dom na gazdu...
 

Ako je ľudskéj duši telo chrámom, tak aj vzrast slovenského ducha a povedomia žiada si zdravý stánok v ktorom sa bude vyvíať. Tieto dve veci sú úzko späté a paralelne ťahajú jedna druhú. Natoľko koľko rozvíjame a pestujeme umenie a tradíciu slovenského ducha, musíme budovať aj pevný dom v ktorom to všetko budeme chrániť. A obratne , čomu nám bude slúžiť budova z tehál a pekne vylíčené steny, ak v nej niet života, ak z nej nepočuť slovenskú pieseň, ak sa v nej nebude vrtieť z desať untrokov a rozkošne zdobený slovenský kroj.

Miroslav Oravec
Predseda Spolku 2008

 

Gal-01

Gal-02
Gal-03-Pracovné akcie 2011

 

 
     

 

© DETVAN 2011.
Powered by CityDesign