zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum

P R O G R A M   M A J   2 0 1 1


41. FOLKLÓRNY FESTIVAL TANCUJ, TANCUJ 
VOJLOVICA - PANČEVO
28. mája 2011


12.30 – 13.30 
Slávnostné defilé účastníkov od ZŠ Bratstvo-jednota ulicami 
P.Šandora, J.Čmelíka a Jánošíkovou do ústredného javiska

13.30 
Slávnostné otvorenie Festivalu na ústrednom javisku
pri MS Vojlovica a prvý koncert tanečných skupín

17.00 - 19.30 
Koncert speváckych skupín, zborov a orchestrov 
na javisku Spomienkového domu v MS Vojlovica


20.00 – 23.00 Druhý koncert tanečných skupín
----------------------------------------------------

Festival slovenského folklóru, hudby a spevu Tancuj, tancuj
Folklórny festival Tancuj, tancuj (FFTT) je najväčšou folklórnou manifestáciou vojvodinských Slovákov. Na Festivale sa predstavujú folklórne súbory, zbory, orchestre a spevácke skupiny zo všetkých osád so slovenským obyvateľstvom vo Vojvodine. Má súťažiaci charakter a je prehľadom celoročnej práce kultúrno-umeleckých spolkov.

V programe sa zúčastňuje zo 30 súborov (slovenské súbory, súbory väčšinového obyvateľstva a iných národnostných menšín ako aj hostia zo Slovenska).
Prvý festival bol 05. apríla 1970 r.v Hložanoch.

Sprievodné manifestácie:
výstavy ručných prác Slovákov, Maďarov a Srbov
etno výstavy Vojlovičanov
výtvarné a foto výstavy
etno jarmok
veselá nálada pri hudbe a speve.
Hostiteľom 41. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj je SKOS Detvan v spolupráci s MS Vojlovica a Mestom Pančevo. 
Vitajte vo Vojlovici 28. mája 2011!!!SKOS Detvan
Organizačný výbor FFTT
MS Vojlovica
Mesto Pančevo