zatiatočná o nás z archiva aktuality kontakt fotogaléria fórum

A k t u a l i t y, N o v i n k y, P o d u j a t i a, S p r á v a…(podrobneišie)

 

SKOS Detvan má otvorené dvere za spoluprácu so všetkímy činiteľmi ktorý svojími rozhodnutiami pomáhaju rozmach, mnohorakosť prejavov ľudskéj tvorivosti a dbajú na trvaloudržateľný pokrok ako duchovného tak aj hmotného života ľudí.

 

2010

   
     
10.04. Rozmarín -Výťaz 3 X Ď- Stará Pazova 2010  
 05.04. Veľkonočný pondelok 2010 - celovečerný veselí program  
28.02. Maškarný ples – tradičná manifestácia v Detvane  
27.02. účasť na XXXII Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Belehrade  
21.02. Deň materinskéj reči – Ivanovo  
04.02. Podpisaná zmluva o spolupráci SKOS Detvan a židovskéj organizácii „Šalom Tora“   
     

2009

   
29.11. „Rozmarín“ premíera detského divadla   
21.11. Delegácia Detvana bola v Hubovéj na oslavách 100 rokov divadla  
04.10. Festival folklornich tradicia Vojvodine – Vrbas  
07.-09. avg.„Jánošíkov dukát „ Folklórni festivál ,Rožnove pod Radhoštém, R. Česká  
31.05. „Tancuj, Tancuj „ Hajdušica  
13.04. Veľkonočný pondelok - celovečerný veselí program  
31.03. „Kamenný chodníček“ divadelné predstavenie  
     
     
     

© DETVAN 2010.
Powered by CityDesign